İNSAN KAYNAKLARI İÇİN PERFORMANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ

Performans, çalışan bir bireyin işinin gerektirdiği hedefleri gerçekleştirmesiyle beraber sahip olduğu mal ya da hizmet olarak tanımlanabilir. Çalışanın performansı belirlenirken kapasite, imkân ve istek durumlarının bir arada olması beklenir. Performansa geçiş süreci insan kaynakları için etkili bir değişim anlamına gelmektedir. İnsan kaynaklarının performans yönetimini başarıyla sağlaması organizasyon içinde büyük önem arz etmektedir. Çünkü çözüme odaklanmak insan kaynaklarının zaman içerisinde organizasyonun hedefleri ile birlikte hareket etmesini sağlayacaktır.

Performans danışmanlarından beklenen bazı özellikler vardır. Bunlar arasında iş tanımında bir değişiklik, çalışanların alması gereken bir eğitimin sonucundaki çıktıyı kolayca görülebilmesi gibi durumlar yer almaktadır. Bazı performans danışmanları ise çalışanları birbiriyle rekabet etmeye zorlamaktadır. Rekabet etmenin olumsuz olarak gerçekleştirilmediği durumlarda iyi sonuçlar alınabileceğini söylemek mümkündür. Netice itibariyle gerçekleştirilen fedakârlıkların ardından büyük başarılar beraberinde gelmektedir.

Performans yönetimi insan kaynakları için süreç akışında çok önemli bir yere sahiptir. Sonuç olarak iyi bir performans danışmanından beklenen iş hakkındaki önemli görülen hedef ve amaçlara odaklanıp, nelerin işe yarayıp yaramadığını çözerek hareket etmesi performans yönetimine büyük bir önem sağlayacaktır.

Sevgilerle…

İNSAN KAYNAKLARI İÇİN PERFORMANS YÖNETİMİNİN ÖNEMİ” için bir yorum

  1. Kurum ve kişilerin kendilerini geliştirebilmeleri, sürdürülebilir başarılar elde edebilmeleri insan kaynakları performans değerlendirme süreçlerinin etkin ve doğru bir şekilde yönetilmesine bağlıdır.
    Özellikle kurumun stratejisinden beslenen ve kurum kültürü ile uyumlu performans sistemleri başarıya ulaştıracak yol haritalarıdır.
    Performans yönetim süreçlerinin doğru ve adil olarak yönetildiğinde hem bireysel hem de kurumsal açıdan oldukça faydalı olacağına inanıyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir