MÜLAKAT TÜRLERİ

MÜLAKAT TÜRLERİ

Bir çok mülakat türü vardır,gelin beraber bunları inceleyelim ,örneklendirelim ve acaba hangi mülakat türlerini geçirdiğimizi düşünelim . Mülakat önemli bir konudur, işe alimin başlıca görevlerinden biridir.Tüm firmalar için stratejik bir süreçtir. ‘‘Yanlış çalışan yoktur yanlış işe alım vardır” diye kalıplaşmış bir söz vardır. Bu süreçte işe alım uzmanlarının ayrımcılık yapmadan, objektif ve ön yargısız değerlendirmesi çok önemlidir.

  • Yapılandırılmış mülakat: Belli bir işe başvuran adaylar için, görüşmenin soruları önceden hazırlanır .İşle ilgili ve standart sorular sorulduğu için adaylar arasında seçim yapmak kolay olur.Her adaya aynı sorular sorulur,cevaplar puanlama tablolarına göre değerlendirilir.Bu mülakatın amacı görüşmecinin olası ön yargısını azaltmaktır.

 

  • Serbest Mülakat: İşe alım uzmanı tarafından adaya yöneltilen soruların sınırlandırılmasıdır, verdiği cevaplara göre çağrışımlarla yeni sorular yöneltilebilir. Diğer mülakat türlerine göre daha spontane ve sohbet havasında geçer ,olumsuz tarafı ise; zaman alan bir yöntemdir çünkü konu konuyu açar ve işe alım uzmanı istemeden de olsa adayın özel hayatına giriş yapabilir(evlilik,nişanlılık,çocuk gibi)

 

  • Durumsal Mülakat: Adayın söz konusu işin başarı ile yerine getirebilmesi için önemli görülen davranışsal özelliklere sahip olup olmadığı araştırılır.İşle ilgili olarak verilen bir durumda adayın nasıl bir tutum içinde bulunacağı sorulur. En başarılı mülakatlar hem yapılandırılmış hem de durumsal mülakatlardır çünkü,önceden belirlenmiş durumsal sorular ve cevaplar vardır.Örnek verecek olursak ;Bir görevin yerine getirilmesi gerekiyor ve elinizde bunu yapmayı hiç sevmediğini bildiğiniz biri var .Ona bunu nasıl yaptırırsınız? gibi

 

  • Yetkinlik bazlı mülakat: Geçmiş davranışların gelecek davranışları belirlemede en etkili yol gösterici olduğu görüşü üzerine kurulmuştur.Amaç görüşme sırasında adayın yetkinliklerini anlayabilmektir, işin gerektirdiği yetkinlikleri ölçmek için belirli durumları içeren sorular sorulur.

Yetkinlik bazlı mülakatta ‘‘Star tekniği”

 

S:Stuation (durum)        T:Task  (görev)   A:Action(davranış)   R:Result(sonuç)

 

Situation (Durum): İçinde bulunulan durum.

Task (Görev): Durumun gerektirdiği görev ve problemin çözümü için düşünceler.

Action (Aksiyon): Problemi çözmek için alınan aksiyonlar

Result (Sonuç): Ulaşılan sonuçlar

 

Durum ve görev (Situaion Task):

Yaşadığı bir olayı veya görevi tanımlama

Genelleme yapılmaması

Tecrübelerden örnekleme (başarı,zorluk)

Ne yaptınız? (Action):

Birey olarak aldığınız kararlar ?

Yaptıklarınız? Hareket planınız ?

Sonuç (Result):

Nasıl sonuçlandı ?

Ne  öğrendiniz ?

Kazançlarınız ?

Stres Mülakatı: Strese olan toleransı düşük adayları tespit etmek ,adayın geçmişteki zayıf noktalarına değinmektir.(anlatmak istemediği konular için biraz (dozunu aşmadan) baskı yapılabilir.

        Stres mülakatın da;

  • Yöntemi bilinçsiz kullanmamak
  • Mülakat sonrası adaya bilgi vermek
  • Adaya yaklaşım çok sert olmamalıdır.

Stres mülakatın da adaydan beklenen sabırlı ve soğukkanlı olması,anlamsız gibi görünen soruları  yorumlaması ve cevap vermesi, tebessümü elden bırakmadan pratik cevaplar vermesi ve beden dilini iyi kullanması oldukça önemlidir.

Panel Görüşmeler:Bu yöntem ,birden fazla görüşmecinin veya yöneticinin birlikte aday ile yaptıkları görüşmedir.Görüşmeci önceden görev dağılımı yapmalıdır.Bu görüşmede adaya sırayla soru sorarlar.Amaç adayın peş peşe gelen soruları yanıtlarken yaşadığı stresi gözlemlemektir.Soru sorulduğunda öncelikle size soran kişiye doğru cevabınızı verin fakat heyecandan o kişiye takılıp kalmayın ,tüm görüşmecilerle göz kontağı kurun,birinden diğerine kısa aralıklarla geçiş yapın,cevabınızı size soru soran kişiye odaklanarak bitirin ve sıradaki soruyu soracak kişiye dikkatinizi vermeye çalışın.

Değerlendirme Merkezi: Kişinin mevcut yetkinliklerinin ve potansiyelinin bir grup kurgulanmış araçlar doğrultusunda ölçümlenmesini / analiz edilmesini içeren uygulamalar bütünüdür.

 

Deniz IŞILDAK UZAN

 

Kaynakça: Sinem Işık’ın işe alım ve mülakat teknikleri eğitiminin ders notlarından düzenlenmiştir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir