LİDER SANDIM YÖNETİCİ ÇIKTI!

Vurgulu kelimeler, iyi kullanılan beden dili, kendinden emin hareketler vs. vs. vs. Bu kişi bir yönetici mi yoksa bir lider mi?

Peki “ Ne kadar profesyonel bir lider” diye kaç yöneticiniz hakkında yanlış tespit yaptınız?

Neden tespit yapmaya ihtiyaç duyuyoruz?

 İş hayatınızda ihtiyaç duyduğumuz rol modelimizi, başarılı, kariyer hayatında iyi yerlere gelmiş kişilerden seçtiğimiz bir gerçek.  Rol modelinizi yanlış tanımlamak kariyer hayatınızda olmak istediğiniz kişilik için ciddi bir sorun olacaktır. Herkesin kariyer rotasında bir gün iyi bir lider olmak sanırım son duraktır.  Bu nedenle yönetici ve lider kavramlarını birbirinden ayırt etmek önemlidir. Bu durum ‘liderler iyi yöneticiler kötü’ gibi bir algı yaratmamalı. Ancak günümüz ve geleceğin çalışma hayatında daha fazla yoğunlukta liderliğe gereksinim duyulacaktır ki,bu durum da yöneticilerde liderliğe doğru adım atma zaruretini  açığa çıkartacaktır.

Daha önce ki yazımda nasıl “her gördüğünü referans sanma” diye tavsiyede bulunduysam, şimdi de “her gördüğünü lider sanma” derim. Sonrasında çok üzülürsün ve bu durum iş hayatında kırılma noktaları bile oluşturabilir.

Kimileriniz iş hayatına yeni adım attı, kimileri yolu yarıladı, kimileri ise askerlik anıları kadar yaşanmışlıklar biriktirdi ve köşesine çekildi. Bu yazımda yeni iş hayatınız ve yolu yarıladığınız için tüyolar bulabilir, anılarınızda ise nerede nasıl davranış sergilediğinizi, bir lider mi yoksa bir yönetici olarak mı hafızalarda kaldığınızı hatırlayabilirsiniz. Yazımın amacına doğru yola çıkarken, zamanımızın büyük bir çoğunluğunu geçirdiğimiz iş yerinde ki üstlerimizin yönetim modellerini gözden geçirmenizde fayda var derim.

Yöneticilik ve liderlik birbirinden çok farklı olsalar da birbiriyle bağlantılı ve birbirini tamamlayan konumlardır. Öncelikle yönetici ile lider kavramlarının tanımına değinerek farklarını ilk etapta netleştirelim.

Yönetici:  Ortak amaçlar için tanımlanmış işlerin, başkaları tarafından en etkin biçimde yapılmasını sağlayan, takip eden ve kontrol eden kişidir. Bu görevini yerine getirebilmek için gerekirse sıkı disiplin uygular.

Lider: Ortak amaçlara yönelik tanımlanmış işlerle sınırlı kalmaz. Başkalarının daha etkin çalışması için uygun ortam yaratır, vizyon belirler, esin kaynağı olur, motive eder. İnsanları peşinden götürebilme ve onlardan yapmalarını istediği şeyi kendi istekleri ve işbirliği ile yaptırabilme sanatına ve Kişileri sınıflandırma, özendirme, esin verme, hedef, amaç belirleme becerisine sahip modellerdir.

Yöneticiyi liderlikten, liderliği yöneticiden ayıran özellikler bulunulan pozisyon, yapılan iş, görev ve yetki durumu gibi belirleyici sebeplerin yanı sıra birbirinden ayıran bazı özellikleri de içerir.

Bunlar;

 • Liderlik bir süreç iken, yöneticilik bir konumdur.
 • Liderler sahip oldukları farklı özellikleriyle başkalarını etkileyen, hedeflere dayalı vizyon ve misyon oluşturabilen kişilerdir. Yöneticiler ise başkaları tarafından o pozisyona getirilmiş, onlar adına belirlenmiş hedeflere dayalı olarak çaba gösteren, işleri planlayarak, uygulayan ve denetleyen kişilerdir. Yöneticilerin ödül ve cezaya dayalı yasal bir gücü vardır.
 • Yöneticilik tanımlanan hedeflere ulaşma, liderlik ise değişim ve dönüşüm yapabilme işidir.
 • Yöneticilik, eğitim, hesap kitap, ölçme, istatistik, yönetmelik, prosedürlere dayanan, bilimsel yanı ağır basan bir iş, liderlik ise insanları kendi istekleri ile davranışa sevk edebilme, insanlara ileriye bakarak ulaşmaya değer saydıkları hedefler verebilme yani “sanat” yanı ağır basan bir iştir.
 • Yöneticinin görev tanımı vardır, liderin görev tanımı yoktur.
 • Yönetici sistemlere ve yapıya odaklanır; lider insanlara odaklanır.
 • Yöneticiler iter. Liderler ise çeker.
 • Yöneticiler emir verir. Liderler iletişim kurar.
 • Yönetici idare eder; lider yenilik yapar.
 • Yönetici taklit eder; lider yaratır.
 • Yönetici “işleri doğru yapan”, lider ise “doğru işler yapan” dır.
 • Yöneticiler övgüyü dahi unutabilirler, ama liderler ufak bir gelişmeyi bile ödüllendirir.
 • Yöneticiler doğrudan hataları eleştirir, liderler hatalara dikkat çeker.
 • Yönetici “Nasıl” ve “Ne zaman?” sorularını sorarken; lider “Ne” ve “Neden” sorularını sorar.
 • Yöneticiler işleri yönetir. Liderler ise kişilere yol gösterir.
 • Yönetici ben ifadesini benimserken, Lider biz ifadesini benimser.

 

Bu hususlar yönetici-yöneticilik ve lider-liderlik kavramlarının farklı yönlerini ortaya koyduğu açıktır. Fakat her şeyden önemlisi etkili bir yöneticilik veya liderlik gereği, ilgili kişilerin kendilerini sürekli geliştirmeleri, gündemden uzak kalmayarak tüm gelişmeleri takip etmeleri, insan ilişkilerine önem verip, iç ve dış çevresi ile sosyal, kültürel, ekonomik vb. alanlarda iletişim yönlerini sürekli canlı tutmaları gerekmektedir.

Sonuç olarak bu iki kavramın en önemli ortak kaynağı ‘insan’ dır. Ve ortak amacı da her şeyin ‘iyisini ve doğrusunu’ yapmak olduğu düşünüldüğünde, kariyer basamaklarınızı çıkarken iki anahtar kelime size bütün kapıları açacaktır.

‘İNSAN ve DOĞRU’

                                                                                                                                                   

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir