İK NEDİR? NE DEĞİLDİR?

İK NEDİR? NE DEĞİLDİR?

Merhaba, bu ilkyazımda sizlere insan kaynakları ile ilgili temel bilgiler vermeye çalışacağım. Her yazımda İK’nın süreçlerini elimden geldiğince sizlere sunacağım. Öncelikle bu işi yapmak isteyen arkadaşlar için naçizane görüşüm (bu tamamen benim fikrim) İnsan kaynakları uzmanı olmak için öncelikle insanları sevmek gerekir. Çünkü bu bölüm sadece iş kanunu, bordo, özlük işlemleri demek değildir; aynı zamanda eğitimler verir, etkinlikler düzenler, performans ölçer, çalışanlara bir nevi danışmanlık hizmeti verir.

Mesela muhasebe biriminde çalışan kişiler arasında iletişim sorunu var ve bu sorun verimlerini düşürüyor. İyi bir İK uzmanı onlara sezdirmeden tespit etmeli ve çalışanlar için iletişim eğitimi düzenlemelidir. Bir başka örnek verecek olursak satış biriminde hedefler tutmuyor ve bu da satış çalışanlarını bir süre sonra psikolojik olarak etkilemeye başlıyor. Gözlemci bir İK’cı departman müdürleri ile her zaman etkileşim içinde olmalıdır, motivasyon amacıyla etkinlikler düzenlenebilir, kişisel destek verilebilir yada toplu eğitim gibi örnekler çoğaltılabilir. Sözün özü İK’cı olmak kolay iş değildir. Gerçekten bu mesleği ve insanları severek yapmak gerekir. Bu arada kendi içinde uzmanlaşacağınız bölümleri de seçebilirsiniz mesela ben ilerleyen zamanlar da -ki buna daha uzun yıllar var- tamamen eğitim alanında uzmanlaşmak istiyorum. Siz belki bordro/özlük ya da iş kanunu ya da diğer bölümleri seçebilirsiniz. Bu kadar ön yazıdan sonra şimdi dilerseniz asıl konuya geçelim.

İNSAN KAYNAKLARI TARİHSEL GİRİŞ…
Bir işletmede çalışanlar için önceleri; İşgücü, İnsan gücü, daha sonra da personel sözü kullanılmıştır. Ücretli çalışan insanları tanımlamak üzere 1980 den sonra insan kaynakları 1990‘lardan sonra stratejik kaynak entelektüel sermaye ve beşeri insan sermayesi sözcükleri kullanılması tercih edilmiştir.

HATTA BUNDAN SONRA İNSAN KAYNAKLARI YERİNE YETENEK YÖNETİMİ DENECEĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR…

İNSAN KAYNAKLARI NEDİR?
En genel anlamı ile işveren ile çalışan veya potansiyel çalışanların ilişkilerini düzenleyen süreçlerin genel adı ve işletmelerde aynı adla anılan birimdir. İşgücü planlaması ile başlar, işe alım ücretlendirme ve yan menfaatler, endüstriyel/sendikal ilişkiler, kurumsal performans yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim, çalışanların memnuniyetinin ölçümlenmesi, sosyal ve idari hizmetlerin tahsisi gibi çalışanları ilgilendiren tüm konuları kapsar.

FARKI NEDİR? TAKLİT:
Üretim makinaları, malzemeler, teknoloji, finans, pazarlama teknikleri taklit edilebilir. Ancak İK yönetimi uygulamaları taklit edilemez edilse dahi aynı sonucu alamaz. Çünkü her uygulama her insan da aynı sonucu vermez.
Nedir ne değildir IK girişi yaptıktan sonra artık asıl konumuza geçebiliriz.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ:
İşletmenin kısa orta ve uzun vadeli amaçlarını gerçekleştirmesini, çalışanların ihtiyaçlarını beklentilerini karşılaması ve aynı zamanda işletmenin sosyal sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlar.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÖNEMİ:
İşletmelerin en büyük maliyet kalemi, iş gören giderlerdir.
İş gören de para ve teçhizat gibi bir üretim aracıdır.
Sosyal varlık olması nedeniyle diğer üretim araçlarından farklıdır.
İşletmelerin kuruluş nedeni de, temel faktörü de insandır.
İşletmelerde insana yönelik kararlarda hata payının en aza indirilmesi gerekir.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AMAÇLARI:
Yönetimin örgütsel amaçları çalışanları aracılığıyla elde etme imkânı bulmasıdır.
İnsanların tüm kapasite ve potansiyellerinden yararlanılması
Çalışan niteliklerinin yükseltilmesi yoluyla kendilerinin ve örgütün performansının arttırılması
Çalışanların beklentilerinin karşılanması ve mesleki bakımdan gelişmelerinin sağlanması
İşletmenin amaçlarına yönelik işe alım politikalarının geliştirilmesi
Yenilik, takım çalışması, toplam kalite yönetimi benzeri uygulamalarının gerçekleştirilebileceği bir ortamın oluşturulması gerekir.

İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü
 Çalışanların moral/motivasyon ve verimlilik konularındaki sorunlarını teşhis etmek ve bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak, aslında bir nevi danışmanlık yapmak
 Çalışanların değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yön göstermek
 İşletmenin yönetim felsefesinin ve iş stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olmak

İK Yönetimini Etkileyen Faktörler
Dış çevre Faktörleri
 Dış kaynaklar
 Rakipler
 Yasalar

İç çevre faktörleri
 Bireysel nitelikler
 İş nitelikleri
 Bireylerarası ilişkiler
 Örgütsel özellikler

İK Yönetiminde Diğer Yöneticilerin Rolü
 Üst yönetim İKY‘ye önem vermelidir.
 Üst yönetim İK‘nın etkinliğini arttıracak politika ve hedefler belirlemelidir.
 Bu politikalar ve hedefleri uygulayacak olanlar emir-komuta yöneticileridir.
 İKY ile diğer yöneticiler arasında sürekli bir iletişim ve işbirliğine ihtiyaç vardır.

İnsan Kaynakları Bölümünün Örgütteki Görevleri:

Politika yaratma ve oluşturma: Var olan sorunların tümü ya da ortaya çıkabilecek sorunlara karşı önlem almayı sağlayıcı yeni politikalar ya da politika değişiklikleri önermek ve oluşturmak İK yöneticisinin görevlerindendir.

Danışmanlık: İK yöneticilerinin görevlerinin önemli bir bölümünü, öteki yöneticilere danışmanlık yapmak oluşturur.

Hizmet: İK bölümü işletmenin günlük işleyişi sırasında personelle ilgili her türlü işlevin yerine getirilmesinde temel görevidir.

Denetim: İşletmenin, tüm bölümlerinde uygulanan personel politikasıyla uyumlu olması, bunun gerektirdiği ilkelerin tekdüzeliğin sağlanması personel bölümü tarafından takip edilir.

İK YÖNETİMİNİN İŞLEVLERİ:
İşgücü planlaması, personel bulma, personel seçimi, işe alıştırma, görevde yükselme değiştirme işten ayrılma, işgücünün eğitimi ve geliştirilmesi, sağlık ve iş güvenliği, disiplin, sağlanan hizmet ve yararlar, sendikal ilişkiler, iş gören değerlemesi, iş değerlemesidir.

Evet, ilkyazımın sonuna geldik. Umarım biraz da olsa sizlere faydam olmuştur merak ettiklerinize ulaşmışsınızdır. İnsan kaynaklarının başından itibaren tüm süreçlerini sizlerle paylaşacağım…

Deniz Işıldak Uzan
Sevgiler


Ege üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Uzan,7 yıl boyunca çeşitli sektörlerde halkla ilişkiler ve muhasebe departmanlarında yer almıştır. Bilgisayarlı ön muhasebe, işletmenlik, insan kaynakları uzmanlığı, İzmir Ticaret Odası’nın personel özlük işleri ve çalışma mevzuatı eğitimlerini almıştır. Kişisel gelişim seminerleri olarak ise; İş yaşamında mutluluğun sırrı: Kendin Ol. Olağanüstü Durumlarda Zor Koşullara Adaptasyon ve Psikolojik Toparlanma, Zihinsel İmaj ve Özgüven Yönetimi, Etkin Dinleyicilik Nasıl Olunur? Sertifikalarına sahiptir.
Evlidir. İzmir de yaşamaktadır. Bisiklete binmek, kitap okumak, ahşap- polyester boyama işi ve hayvanlarla vakit geçirmek hobileri arasındadır.
İlerleyen yıllarda insan kaynakları alanında eğitimci olmak hedefleri arasındadır.
Saygılar
Deniz IŞILDAK UZAN

İK NEDİR? NE DEĞİLDİR?” için 6 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir