Nurcan Yıldırım yazdı, Kurumsal Hafızaya Sahip Çıkan Departman

Kurumsal Hafızaya Sahip Çıkan Departman

Kurumsal Hafızanın kelime anlamı ile başlayalım: Kurumsal bilgi dağarcığı. Şirketlerin müşteri bilgileri de dahil olmak üzere her türlü bilgi/belge ve dokümanı ulaşılabilecek şekilde depolaması ve bunları kapsayan süreçleri oluşturması bütünüdür. Bu sürecin yönetilmesinde sorumlu olan departman Kurumsal ve İletişim Departmanı’dır.

Aslında zor ama bir o kadar da keyifli bir iş tanımından bahsediyoruz. Departmanda çalışan ekip üyelerinin şirkete aidiyetlik duygusunun tam olması ve işini severek yapması beklenir ki, şirketin tüm maddi ve manevi dökümanları kurum kültürünü yansıtan/eşleşen bir anlamda içselleştirilsin.

Üst yönetim, marka varlığının kurum için en stratejik değerlerden biri olduğunu asla unutmaz ve kurumda üst yönetimin iletişim faaliyetleri, markalaşmaya sürecine bakış perspektifi ile başlar.  Bundan sonra marka iletişimini, Kurumsal İletişim Departmanı’na emanet edilir ve yönetimle koordineli bir şekilde sürdürülür.

Kurumsal İletişim, bir kurumun çeşitli bölümleri arasında her türlü bilginin paylaşımının, bu paylaşım süreci içinde kullanılan mesaj biçimini, teknik ve yöntemleri içermektedir. Rekabet avantajını geliştirmek için çeşitli kitlelerin etkilendiği, kurumun iletişiminde kullanılan stratejik yönetim sürecidir. Kurumsal markaya ya da birden fazla ürün markasına bağlı olan mesajların hedef odaklı aktarımıdır.

Kurumlarda yönetim fonksiyonlarının (planlama, örgütleme, denetim vb.) işleyişi, kurumun dış çevresinden alınan çeşitli girdilerin(bilgi, işgücü, teknoloji vb.) elde edilmesi kurumsal iletişimin işlerliği ile sağlanabilmektedir. Diğer bir ifade ile bir kurumun iç ve dış çevresi ile sürekli etkileşimini sağlayan dinamik bir özellik taşıyan bu Departman, son derece önemli ve keyifli bir iş tanımına sahiptir.

Nurcan YILDIRIM

Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.

Pazarlama ve Kurumsal İletişim Yöneticisi

Nurcan Yıldırım yazdı, Kurumsal Hafızaya Sahip Çıkan Departman” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir