Neriman Bekçi yazdı, Kurumsal İletişim ve Etkinlik Yönetimi

Kurumsal iletişim ve Etkinlik Yönetimi

Küreselleşme ile birlikte tüm dünya ve tabii Türkiye pazarında artan rekabet ve bu rekabet içerisinde söz sahibi olmak isteyen kurumlar tarafından kurumsal iletişim, vaz geçilmez bir unsur olarak kendine yer edindi. Zira şirketlerin bu “yeni dünyada” sanayi kuralları ile yönetimi artık söz konusu değildir.

Kurumsal iletişim disiplinlerarası bir kavramdır, birçok alandan beslenir, en yalın ifadeyle; şirketlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri, ilkeleri doğrultusunda kurumun performansının daha ileri seviyelere çıkartılması, hedef kitleler ve sosyal paydaşlar tarafından beğenilen, güvenilir ve takdir edilen bir kurum haline getirilmesine yönelik alanların tamamını içine alan çift yönlü bir iletişim süreci ve ilişki yönetimidir.

Kurumsal iletişim çok kapsamlı stratejik bir fonksiyondur. Bu bağlamda kurumsal iletişim ; kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişimi, liderlik iletişimi, sponsorluk, iç iletişim, medya iletişimi, sürdürülebilirlik, kurumsal kimlik, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), gündem yönetimi ve tabii etkinlik yönetimini de içine alan entegre bir yapıdır.

Bu yazımda yukarıda olduğu gibi kısaca kurumsal iletişimden bahsettikten sonra biraz da kurumsal etkinlik yönetimi alanına değinmek istiyorum. Etkinlik yönetimi, kurumun amacına yönelik, tüm ayrıntıları önceden planlanarak gerçekleştirilir. Etkinlikler, kuruma artı değer katmak için yenilikçi bir yaklaşımla, fonksiyonel bir bakış açısıyla ve şirketlerdeki diğer önemli bir departman olan insan kaynakları departmanıyla ortaklaşa hazırlanmalıdır.

Etkinliğin birçok bileşeni vardır, bu bileşenlerin hiçbiri göz ardı edilmemelidir. Nasıl ki bir aşçı, hazırladığı yemeğin içerisine hangi malzemeden ne kadar katacağını çok iyi bilmesi gerekiyorsa, alanında uzman bir kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi yapan kişi de, etkinliğin bileşenlerini o kadar net biliyor olmalıdır. Etkinliğin stratejisi planlanırken;  “kimler katılacak – ne tür bir etkinlik olmalı – ne zaman düzenlenecek –  nerede yapılacak – niçin düzenleniyor – nasıl planlamalı ve ne kadar bütçe ayrılarak yapılması gerekiyor” gibi etkinliğin bileşenlerini oluşturan temel soruları mutlaka yanıtlayarak bir planlama yapmalı.

Şirketlerin faaliyet alanlarına göre yapılacak etkinlikler: Açılışlar, kurumların bayi toplantısı, roadshow, fuar katılımı, kurum içi ya da kurum dışı faaliyet, tanıtım, spor etkinlikleri, eğitim organizasyonları, sempozyumlar, lansman toplantıları vb şeklinde sıralanabilir…

Neriman Bekçi


Neriman Bekçi Biyografisi
İstanbul doğumlu olan Neriman Bekçi lisans ve lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi’nde tamamladı. Lisansta bölümü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım İngilizcedir. Aynı zamanda Reklam bölümünden de yandal yapmıştır. Üniversitede, Kadir Has Onur Bursu kazanarak eğitimine devam etti ve bölüm 3.sü olarak mezun oldu. Yüksek lisans bölümü, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Yönetimi’dir. Yüksek lisansı üstün başarı bursu ile okudu ve 1.likle mezun oldu.
Üniversite öğrenciliği sırasında farklı kurumlarda çok çeşitli işlerde staj yapma ve yarı zamanlı çalışma olanağı elde etti. Kadir Has Üniversitesi’nde bulunan Cibali Postası Gazetesi’nde ve Bize Has Dergisi’nde muhabirlik yaptı. Yine Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi’nde asistan öğrenci olarak çalıştı.
Türk Hava Yolları’nda uzun dönem, İnsan Kaynakları Birimi’ne bağlı, Stajyer Alım Koordinasyon Hizmetleri bölümünde stajyer olarak çalıştı. SHOW TV’de sonrasında SKYTürk 360’da yayınını sürdürmeye başlayan “Siyaset Meydanı” adlı TV programında asistan olarak staj yaptı. 3P Reklam Ajansı’nın twitterda başlattığı, ürün yerleştirme ile ilgili senaryo yazımı yarışmasını kazanması sebebiyle, 3P Reklam Ajansı’nın sahibi ve yöneticisiyle tanıştı ve orada uzun dönem staj yaptı ve son olarak Türkiye’de Halkla İlişkilerin kurucularından biri olan Betül Mardin’in Strateji Halkla İlişkiler Ajansı’nda staj yaptı.
Stajlarından sonra ilk iş deneyimini, Havalimanı sektörünün devi, Global bir firma olan TAV Havalimanları Holding, Kurumsal İletişim Departmanı’nda yarı zamanlı personel olarak çalışarak başladı. Sonrasında Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yarı zamanlı asistanlık yaptı. Özel sektörde çalışmaya devam etmek isteyen Sayın Bekçi, Türkiye’de ve Balkanlarda bir inşaat devi olan Garanti Koza İnşaat Şirketi’nin bir iştiraki olan Koza Yönetim’de Kurumsal İletişim ve Çalışan İlişkileri Yetkilisi pozisyonuyla birkaç yıl çalıştı. Son olarak hala çalışmakta olduğu 2015 yılında kurulan ve eğitim sektörüne hızlı bir ivme kat ederek giren, İbn Haldun Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı’nda, önce Kurumsal İletişim ve Tanıtım Yetkilisi olarak başladığı görevine şimdilerde Kurumsal İletişim ve Etkinlik Yetkilisi olarak devam etmektedir.
İş dışında kalan vakitlerinde kitap okumayı ve sosyal faaliyetlerde bulunmayı seven Sayın Neriman Bekçi Sokak Hayvanlarını Koruma ile ilgili desteklerini sürdürmekte ve öğrencilere de mezun olduğu üniversitede zaman zaman mentörlük yapmayı sürdürmektedir.

 

 

 

 

 

Neriman Bekçi yazdı, Kurumsal İletişim ve Etkinlik Yönetimi” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir