Kurumsal İletişim Nedir ?

Kurumsal İletişim Nedir?

“Kurumsal İletişim” en yalın ifadeyle, kurumların stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesi olarak tanımlanabilir. Kurumsal İletişim, bir kurumun çeşitli bölümleri arasında her türlü bilginin paylaşımının, bu paylaşım süreci içinde kullanılan mesaj biçimini, teknik ve yöntemleri içermektedir

Edward L. Bernays öncülüğünde 20.yüzyılın başlarında başlamamıştır. Amerikan Birleşik Devletleri’nde, dünya savaşlarından sonra bu alanlarda uygulamalar hız kazanmıştır.

Kurumsal iletişim, öncelikle bir kurumun hedeflerine ulaşması için, bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, eğitimi ve karar almayı sağlayan öte yandan ulaşılmak istenen hedef kitleyle etkileşimi sağlayarak kurumun itibarını yükseltmek ve marka değerini yönetmek adına belli kurallar içinde gerçekleşen bir süreçtir. Bu sürecin verimliliği kalitenin temelidir; bilinçli bir yönetimin vazgeçilmez aracıdır. Kurumsal iletişim, kurumda çalışanları ve kurumun birimlerini birbirine bağlayan temel bir sistemdir. Böylece, çalışanlar ve birimler uyumlu bir şekilde çalışabilirler. Bir kurumda iletişim ve insan ilişkileri iyileştirilmezse verimlilik ve kalite elde edilemez. İletişim yetersizlikleri kişiler arasında iyi ilişkilerin gelişmesini engeller ve çalışanlarda motivasyonun düşmesine neden olur. Düşük motivasyon, verimsizliğin ve kalitesizliğin temel nedenidir. Bu durum ayrıca, nitelikli insan gücünün kuruma kazandırılmasını zorlaştırır ve mevcutların kaybına yol açabilir.

Kurum kimliğinin, itibarının ve algının oluşturulması, hedef kitle ile güçlü ilişkiler kurulması, rakiplerden ayrışarak farklılaşmak ve marka değerini arttıracak işler yapılması kurumsal iletişimin yapı taşlarını oluşturuyor. Kurumsal iletişim birçok alana hâkim olmayı gerektiriyor. Reklam, halkla ilişkiler, medya ilişkileri, sosyal medya, sponsorluk, araştırma, sosyal sorumluluk, kriz iletişimi gibi birçok alanda markaya yönelik tüm algıyı yönetiyor olmak belli bir uzmanlığı gerektiriyor. Bu da tabii çok çalışmakla ve kendinizi her zaman güncel tutmakla oluyor. Kurum içerisinde ve müşteriyle olan iletişimi bir bütün olarak ele alan kurumsal iletişim, yönettiği bütün alanlarda kurum kültürüne sadık kalmalıdır.

Her kurum ve kuruluş iş faaliyetlerini sorunsuz olarak yürütebilmek için bünyesinde görev yapan tüm bireyler ve birimler ile etkin bir iletişim içinde olmalıdır. Firma içindeki rolü ve pozisyonu ne olursa olsun her çalışan, kendisinden neyin yapılmasının beklendiğini ve bunu neden yapması gerektiğini, üstlerinin ondan ne beklediğini, diğer bölümlerde ve kurum dışında kendi işleriyle ilgili olarak nelerin olup bittiğini bilmek ister. İnsanın diğer insanları, kendi kurumunu, dış dünyayı tanıyabilmesi ve olayları anlayıp algılayabilmesi için iletişim süreci gereklidir. Kişi ve kurumların dış dünya ile anlamlı bir bütünlük içinde bulunabilmesi için iyi işleyen ve açık iletişim kanallarına ihtiyaç vardır. Kurumlarda etkili yönetim, sağlıklı bir iletişim sürecine dayanmaktadır. İletişim, kurumsal faaliyetlerin başarısının temelidir.

Değişen iş dünyası dinamiklerin de ‘en büyük’ olmak yerine ‘en güvenilir’ olmanın peşinden koşuyorlar. Bu yüzden bir kurumun toplum üzerindeki güvenilir olması için; çok farklı disiplinlerden kurulacak bir ekibin itibarı yönetmek konusunda sorumluluk alarak çeşitli projeler üretmesi, daha hızlı adımlar atılması gerekiyor. … 

Kısaca özetlemek gerekirse, kurumsal iletişim üst yönetimin görevini gerçekleştirebilmesinin temel araçlarından birisidir. Kurumsal iletişimde eylem, söylem tutarlılığının, stratejilerle uyumun ve kurumun tüm birimleriyle bağlantısının kurulmasının sağlanması bir yönetim sorumluluğudur.
Kurumsal İletişim, Güçlü bir kurum kültürünü, uyumlu kurum kimliğini, kurumsal vatandaşlık sorumluluğunu basınla uyumlu ve profesyonel ilişkiler ve kriz planlamasını destekler; aynı zamanda iletişim teknolojilerinin önemini göz önünde bulundurarak küresel iletişime yönelik çalışmalara yeni açılımlar sunar.

Kurumsal iletişim yönetimi hiç olmadığı kadar önemli bir hal aldı.

İletişim, günümüzde diğer pek çok alanda olduğu gibi kurumlarda da büyük bir önem taşıyor. Gerek kurum içi,gerek kurum dışı ilişkilerde belirleyici özellikler barındıran iletişim faaliyetleri, kurumların genel yapılanması açısından da hayati nitelikte. Bu bağlamda “kurumun kültürü, kimliği, imajı ve itibarının oluşturulduğu” bir alan olarak tanımlanan “kurumsal iletişim” ilgiyi fazlasıyla hak ediyor.

HALİME ÖNEN


HALİME ÖNEN’İN BİYOGRAFİSİ
 13 Mart 1983 tarihinde dünyaya gelen Halime Önen, Anadolu Üniversitesi İşletme ve Dumlupınar Üniversite reklam ve pazarlama bölümünü bitirmiştir.

İş hayatını Doğan Medyada başlamış ve Doğan medyadan ayrıldıktan sonra medya ajansında birçok projede görev alarak, Fx world İstanbul da gerçekleştirilen yarışmada “En Etkin Reklam Kampanyası Ödülü” almıştır.

Özel sektörde özellik aile şirketlerin kurumsallaştırması konusunda deneyim sahibidir. Kurumsal iletişim, medya planlaması, pazarlama, markalaşma konusunda farklı sektörlerde aktif rol almaktadır.

Sektör lideri olan bir firmada “Stratejik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Marka Yöneticisi” olarak görevine devam etmektedir.

 

 

 

Kurumsal İletişim Nedir ?” için 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir